Bekijk
Eerdere winnaars van FD Gazellen, De Sterkste Schakel Rijnland & EY Entrepreneur of The Year.


Privacyverklaring

SERA Business Design, gevestigd aan Raadhuisstraat 211, 2406 AC Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tom Groen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sera Business Design B.V. Hij/zij is te bereiken via fg@sera.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sera Business Design B.V.  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sera Business Design B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Sera Business Design B.V.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sera Business Design B.V.) tussen zit. Sera Business Design B.V.  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Spotler Marketing Automation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sera Business Design B.V.  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij houdt Sera Business Design B.V. rekening met wet- en regelgeving.

 • Contactformulier https://www.sera.nl/contact geldt een bewaartermijn van 2 jaar
 • Online ingevulde sollicitaties geldt een bewaartermijn van maximaal 4 weken

Delen van persoonsgegevens met derden

Sera Business Design B.V.  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sera Business Design B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens verwijderen van persoonsgegevens

SERA Business Design
Raadhuisstraat 211
2406AC Alphen aan den Rijn
+31 172 473430
 

Cookies

Neem
Contact op

Hongerig om in een nieuw project te bijten? Wij jagen graag met je mee. Neem rechtstreeks contact op met onze afdelingen via +31 172 473 430 of info@sera.nl   

Gecertificeerd in kwaliteit

Onze producten en diensten ontwikkelen wij aan de hand van de modernste richtlijnen, kwalitatieve normeringen en professionele certificeringen

Digitrust ISO 27001
ISAE
Main Software 50
Google Analytics